Donorregistratie en Stevo Akkerman (Trouw)

© Daja Gellerova

Interessant hoe Stevo Akkerman zich vandaag in dagblad Trouw mengt in het debat donorregistratie. Ik begrijp zijn argument tegen de ‘kampioen zelfbeschikking’ natuurlijk wel: D66 lijkt zich in een vreemde spagaat te hebben gevouwen. Vóór zelfbeschikking in het voltooid levendebat, tegen zelfbeschikking als het om donorregistratie gaat. In de visie van Akkerman. De reden voor deze inconsistentie zoekt hij in een weggevallen ‘ontzag voor het raadsel van de dood’. Secularisering, met andere woorden. Ongelovigen gaan gelovigen dwingen om iets te doen wat tegen hun diepste en heiligste overtuigingen ingaat. Dat betoogt hij, als je goed leest. Het gaat hier om gelovig tegen ongelovig. Mobiliseer de troepen!

Even klikken

Volgens mij vergist hij zich danig. De initiatiefwet gaat niet ook nog eens over het voltooid levendebat. Dat zie ik nergens. Het gaat niet over het dwingen of doden van gelovigen. Laten we ze dan ook maar loskoppelen van elkaar. Even geen modder in de vijver, stel ik voor. Geen koeien uit een andere sloot. Het gaat alleen maar om donorregistratie. Het gaat om het delen van harten, levers en nieren, zodat defecte harten, levers en nieren verwijderd kunnen worden. Wie kan daar in goed geweten tegen zijn? Geen christen, geen gelovige die ik ken is tegen een gezond orgaan voor zichzelf of een ander. Dat mogelijk maken, daar gaat de initiatiefwet over. Neem even de moeite om de site van D66 erop na te slaan, dan zie je het zelf. Mensen krijgen brief na brief om zich aan te melden, om het aan nabestaanden over te laten, om iemand anders de keuze te laten. Zelfbeschikking gegarandeerd, zou ik zeggen. Je moet er wel even voor klikken.

Katholieken die sterven

Nog vreemder vond ik de draai die Akkerman op het laatst in zijn column maakte: hij recruteert Spaanse katholieken in dienst van het ‘leger van bezwaarmakers’ dat inmiddels op ‘bijna 1.8 miljoen’ staat. Volgens hem is het uitstelgedrag dat 96% van de Spanjaarden vertoont een aanwijzing dat ze ‘respect uitdrukken voor het mysterie van de dood’. Het moet niet gekker worden zeg. Achter dit uitstelgedrag schuilt echt geen diepere, gelovige motivatie. Leer mij die katholieken kennen. Het is klassiek menselijk uitstelgedrag. Dat de boekhouders van D66 uit zijn op iets meer klikdiscipline, om daarmee wat extra levens te redden lijkt me van algemeen belang. We moeten het niet ingewikkelder maken dan het is. Die wet moet er komen.